ontwerp & realisatie: VCBO Raalte.
Verenigd Comité

Verenigd Comité

Bestuur:
Bernardien Marskamp-van Aperlo (voorzitter)
Riny van der Kolk (secretaris)
Henk Besten (penningmeester)

Leden:

Jan Amse
Henk Stroomberg
Eerhard Mensink

Erelid:
Wolter Veenstra


Historie en doelstelling

Het Verenigd Comité Wijhe is ontstaan in 1948, ter gelegenheid van de inhuldiging van Koningin Juliana. Het comité werd destijds samengesteld uit meerdere reeds bestaande plaatselijke oranjecomité’s.

Sinds 1995 is het Verenigd Comité Wijhe een stichting, met als doel:
- “het organiseren van oranje- en bevrijdingsfeesten in Wijhe en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords
- Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
.”


Naast het organiseren van feestelijkheden op/rondom Koningsdag en de herdenking op 4 mei, zijn er door het Verenigd Comité Wijhe meerdere feestweken georganiseerd:
1960: 1000-jarig bestaan van Wijhe
1995: 50 jaar bevrijding
2000: 55 jaar bevrijding
2003: Koninginnedag aan de IJssel (Koninklijke familie vierde Koninginnedag in Wijhe)
2005: 60 jaar bevrijding
2010: 1050-jarig bestaan van Wijhe + 65 jaar bevrijding
2012: Theaterbewerking Hertha Aussen, omdat ze een Joods meisje was....
2015: 70 jaar bevrijding


AVG

Foto en video-opnames:
Tijdens de activiteiten die het Verenigd Comité Wijhe en Gastvrij Wijhe organiseren rondom Koningsdag en 4 mei kunnen foto- en/of video opnames worden gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst/het aanwezig zijn bij deze activiteiten stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigden, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotiedoeleinden.

Onthulling Monument Vloerzeilfabriek op zaterdag 7 mei 2022

11 mei 2022

Nadat op woensdag 4 mei de dodenherdenking na 2 jaar weer op de traditionele manier kon plaatsvinden, werd op zaterdag 7 mei rond 17.00 uur onder grote publieke belangstelling aan de Enkweg het monument onthuld ter nagedachtenis aan de 19 slachtoffers die omkwamen als gevolg van de ontploffing op 7 mei 1945 omstreeks 17.15 uur bij de voormalige vloerzeilfabriek. Na ontvangst op het gemeentehuis... lees meer


Het luiden van de klokken i.v.m. 77 jaar bevrijding op 13 april en 5 mei

04 april 2022

Op 5 mei 1945 werd de capitulatie in Wageningen getekend. Nederland was vrij. Van 08.00 tot 08.15 uur werden toen overal de kerkklokken geluid om de bevrijding aan te kondigen, uitgezonderd daar waar de klokken geroofd waren door de Duitsers. Deze traditie is in de loop der jaren verwaterd. Van de generatie, die de oorlog meegemaakt hebben, zijn steeds minder mensen in leven en het zou dan ook... lees meer


Collecte Verenigd Comité Wijhe van maandag 4 april t/m zaterdag 16 april

28 maart 2022

Van maandag 4 april t/m zaterdag 16 april zal het Verenigd Comité Wijhe collecteren rondom Koningsdag op woensdag 27 april en zeker niet te vergeten voor de dodenherdenking op woensdag 4 mei.

Gelukkig kan het weer en mogen we als Verenigd Comité Wijhe zoals vanouds Koningsdag en de dodenherdenking organiseren. Zonder de opbrengst van de collecte is het onmogelijk om deze activiteiten... lees meer


KONINGSLOOP WIJHE GAAT WEER VAN START!!

14 maart 2022

Na twee jaar afwezigheid kunnen we weer van start! Op dinsdag 26 april, de avond voor Koningsdag, nodigen we alle hardlopers uit Wijhe en omgeving uit om mee te doen aan de Koningsloop. Ook kinderen zijn van harte welkom! Net als voorgaande jaren zijn start en finish in het centrum van Wijhe. De inschrijving is vanaf deze week geopend.

Is je conditie nog een beetje op peil? Ga de... lees meer


Dank voor uw steun!

15 november 2021

Normaal gesproken werd er rondom Koningsdag gecollecteerd om de activiteiten te kunnen bekostigen. Echter de afgelopen 2 jaar kon dat niet i.v.m. de corona pandemie. Dit jaar hebben we gekeken wat er qua activiteiten wel mogelijk was. Zo was er de Koningsnacht pub quiz georganiseerd i.s.m. carnavalsvereniging 'De Diekschoevers'. Kinderen konden deelnemen aan de kroontjestelwedstrijd en kregen... lees meer