ontwerp & realisatie: VCBO Raalte.

Koningskermis

De Konings Kermis is van zaterdag 23 april tot en met woensdag 27 april op het Van DedempleinKoningsloop dinsdag 26 april

18.00 - 20.00 uur Koningsloop:

Warming up: De spieren opwarmen. 17.45 uur
t/m 6 jaar: 600 meter. Zo hard je kan! 18.00 uur
7 t/m 9 jaar: 2x 600 meter. Bikkelen. 18.10 uur
10 t/m 12 jaar: 3x 600 meter. Snot voor je ogen. 18.20 uur
Dames/heren: 5 km. Prachtig door Wijhe. 19.00 uur
Finish/Prijsuitreiking & Gezelligheid in de Langstraat 19.40 uur

Start/Finish bij 't Langhuus in de Langstraat van Wijhe.
Inschrijving: www.mijninschrijving.nl


KONINGSDAG 27 APRIL 2022


7.00 - 7:15 uur: Luiden van de klokken en uithangen van de vlaggen.


7.30 uur: Rondgang Wijhese muziekkorpsen

De Wijhese Harmonie, en Showkorps Amicitia maken een muzikale rondgang door een groot deel van Wijhe.


10:00 uur: De Aubade met het officiele gedeelte/opening van Koningsdag (Marktplein)

Daaronder vallen de volgende activiteiten:
- Opening door mw. B.Marskamp-van Aperlo, voorzitter Verenigd Comité Wijhe
- Hijsen van de vlag door 2 schoolkinderen.
- Optreden van Wijhese Harmonie en Showkorps Amicitia
- Het lossen van de duiven.
- Toelichting op het programma door B. Marskamp-van Aperlo
- Optreden van Wijhese Harmonie en Showkorps Amicitia
- Toespraak door burgemeester T. Strien
- Het zingen van 2 coupletten van Het Wilhelmus
- Slotwoord B. Marskamp - van Aperlo
- Afsluiting
- Muziekkorpsen marcheren af.


Aansluitend serenade Amicitia bij 't Weijtendaal

Showkorps Amicitia zal na de opening van Koningsdag op het Marktplein een serenade brengen aan de bewoners van Het Weijtendaal


10:00 - 16:00 uur: Koningsmarkt

De winkels zijn geopend van 10.00-16.00 uur. Tevens Rommelmarkt voor en door kinderen in de Torenstraat. De organisatie is in handen van Gastvrij Wijhe.


10:30 - 17:00 uur: Historische Vereniging Wijhe

De Historische Vereniging is ook weer geopend met dit keer o.a. een expositie met schoolplaten en schoolartikelen van vroeger.

De Historische Vereniging Wijhe is verhuisd naar Langstraat 52.


12.30 uur, 13.30 uur en 14.30 uur TAVENU speelt in Nicolaaskerk

Toneelvereniging Tavenu speelt: "Duimpie en Reus gaan inbreken"


13:00 - 13:30 uur: start fietspuzzeltocht

We hebben ook dit jaar een mooie route uitgezet, dus laat je verrassen.


Wandeltocht

Naast de fietspuzzeltocht is er ook een wandeltocht uitgezet. Vanaf Koningsdag is de wandelroute gratis te verkrijgen bij de Historische Vereniging, Eet- en drinklokaal "De Slinger" en DA-Bourquin.


21:30 uur Avondprogramma in de Nicolaaskerk

Met:
- Bekendmakingmaking van de prijswinnaars van de Fietspuzzeltocht.
- Optreden van "Wiejes Kabaret"


Omstreeks 22:15 uur VUURWERK in park 't Weijtendaal


EINDE PROGRAMMA KONINGSDAG4 mei vanaf 19:00 uur Dodenherdenking

4 mei vanaf 19:00 uur Dodenherdenking

De afgelopen 2 jaar heeft het Verenigd Comité Wijhe in samenwerking met de gemeente Olst-Wijhe en de videogroep Olst-Wijhe digitaal aandacht besteed aan de dodenherdenking. Nu het qua coronamaatregelen weer kan dit jaar zal de dodenherdenking op de vertrouwde manier plaats vinden. In de Nicolaaskerk zal om
19.00 uur een bijeenkomst zijn die voorbereid is door de oecumenische taakgroep met als thema "Vrijheid in verbondenheid" waarbij o.a. medewerking zal zijn van de Wijhese Harmonie. Na deze bijeenkomst zal, voorafgegaan door de Wijhese Harmonie, de stille tocht via de Kerkstraat - Langstraat en de Oranjelaan naar het herdenkingsmonument aan de Stationsweg gaan.
Langs de Oranjelaan zullen spelers van Wijhe 92 met fakkels staan. Bij het monument zullen leden van scoutinggroep Kornet van Limburg Stirum Olst Wijhe aanwezig zijn om te assisteren bij het leggen van de kransen en bloemen. Wethouder Blind zal namens de gemeente Olst-Wijhe een toespraak houden en schoolkinderen zullen naast het leggen van bloemen gedichten voordragen. U bent van harte welkom om zowel in de Nicolaaskerk als bij het monument aanwezig te zijn maar geef elkaar de ruimte!

Onthulling Monument Vloerzeilfabriek op zaterdag 7 mei 2022

11 mei 2022

Nadat op woensdag 4 mei de dodenherdenking na 2 jaar weer op de traditionele manier kon plaatsvinden, werd op zaterdag 7 mei rond 17.00 uur onder grote publieke belangstelling aan de Enkweg het monument onthuld ter nagedachtenis aan de 19 slachtoffers die omkwamen als gevolg van de ontploffing op 7 mei 1945 omstreeks 17.15 uur bij de voormalige vloerzeilfabriek. Na ontvangst op het gemeentehuis... lees meer


Het luiden van de klokken i.v.m. 77 jaar bevrijding op 13 april en 5 mei

04 april 2022

Op 5 mei 1945 werd de capitulatie in Wageningen getekend. Nederland was vrij. Van 08.00 tot 08.15 uur werden toen overal de kerkklokken geluid om de bevrijding aan te kondigen, uitgezonderd daar waar de klokken geroofd waren door de Duitsers. Deze traditie is in de loop der jaren verwaterd. Van de generatie, die de oorlog meegemaakt hebben, zijn steeds minder mensen in leven en het zou dan ook... lees meer


Collecte Verenigd Comité Wijhe van maandag 4 april t/m zaterdag 16 april

28 maart 2022

Van maandag 4 april t/m zaterdag 16 april zal het Verenigd Comité Wijhe collecteren rondom Koningsdag op woensdag 27 april en zeker niet te vergeten voor de dodenherdenking op woensdag 4 mei.

Gelukkig kan het weer en mogen we als Verenigd Comité Wijhe zoals vanouds Koningsdag en de dodenherdenking organiseren. Zonder de opbrengst van de collecte is het onmogelijk om deze activiteiten... lees meer


KONINGSLOOP WIJHE GAAT WEER VAN START!!

14 maart 2022

Na twee jaar afwezigheid kunnen we weer van start! Op dinsdag 26 april, de avond voor Koningsdag, nodigen we alle hardlopers uit Wijhe en omgeving uit om mee te doen aan de Koningsloop. Ook kinderen zijn van harte welkom! Net als voorgaande jaren zijn start en finish in het centrum van Wijhe. De inschrijving is vanaf deze week geopend.

Is je conditie nog een beetje op peil? Ga de... lees meer


Dank voor uw steun!

15 november 2021

Normaal gesproken werd er rondom Koningsdag gecollecteerd om de activiteiten te kunnen bekostigen. Echter de afgelopen 2 jaar kon dat niet i.v.m. de corona pandemie. Dit jaar hebben we gekeken wat er qua activiteiten wel mogelijk was. Zo was er de Koningsnacht pub quiz georganiseerd i.s.m. carnavalsvereniging 'De Diekschoevers'. Kinderen konden deelnemen aan de kroontjestelwedstrijd en kregen... lees meer